onsdag 20. januar 2016

Tanker ved bålet

Vinteren har virkelig kommet til Trøndelag og naturen får et helt spesielt uttrykk når snøen ligger tungt i skogen og nesten alt det grønne er skjult. Nå er det greit å ha en stor hund, men selv den irske ulvehunden Baffin blir sliten i disse snømengdene.


Det blir en tung tur opp til vårt turmål, myra med utsikt utover Sør-Namsen. Turen gir oss noen pustepauser og tid til litt prat på veien gjennom snødekte steiner, trær og greiner. 
- Det er mange som tror at vi kan ”redde” planeten med grønn vekst, grønt skifte, grønn utbygging av grønn kraft, sier Alette. Men alle undersøkelser viser at det er ikke klimaproblematikken som er den største utfordringen for verdens sterkt reduserte dyreliv. Det er arealendringer som er den absolutt største trusselen. 
- Vi bygger altså for mange veier, hus, hytter, strømledninger, vindkraftverk osv i en natur som egentlig burde fått være i fred nå, sier hun.


Ulvehunden Baffin har egentlig ikke lyst til å bli med videre, men hun får han med opp gjennom den bratte lia mens hun fortsetter: 
- Vi har kommet til et veiskille i historien hvor vi mennesker er i ferd med å ødelegge planetens artsmangfold og dyrebestander. Vi begynner for alvor å se de irreversible konsekvensene av klima- og miljøendringenes effekter.

- Vi ser økende resistens hos bakterier forårsaket av bruk av antibiotika og pesticider. Vi ser at det flyter av søppel i havene våre. Vi ser et landbruk som bruker enorme mengder sprøytemidler for å tyne mest mulig ut av jorden.

- Men hvordan skal vi sikre oss et landbruk som kan fø oss i framtida? Hvordan kan vi tilpasse våre liv til naturen rundt oss, som jo har like mye rett til å leve? Spør jeg. Dette er jaggu ikke et enkelt tema.


Nå har jeg gått meg fast under ei vindfelt furu også. Det hører vel nesten med når vi først snakker om dette. 

- Vi må være smarte å bruke hodene våre på langsiktig overlevelse, ikke kortsiktig fortjeneste. Globalt sett er det store begrensninger i arealer som kan nydyrkes, særlig når en tar hensyn til at disse arealene har andre viktige økologiske funksjoner som skog og våtmark. Derfor er det viktig å ta godt vare på dyrka jord. Men omdisponering av jordbruksarealer nær store byer og tett befolka områder til veier, jernbane, næringsbygg og boliger skjer i stor skala over hele verden.

- Var det virkelig en slik verden vi ønsket oss? Spør min forlovede, mens jeg basker meg videre i snøen.


Når vi kommer på toppen ser Baffin ut som et oterskinn, og jeg kjenner det i føttene. Lar tanken streife innom rådyr og hjort som ikke har det enkelt i snøen. 

Nå blir det godt for oss alle å sette seg ned ved bålet. Ulvehunden kikker inn i flammene, mens våre samtaler ofte kan bli ekstra livlige rundt et varmt bål i vinterskogen. Her er noen flere av de tankene vi diskuterte på denne snøfylte turen på Otterøya:

Ingen kan unngå å se alvoret i den situasjonen som i dag truer menneskeheten når det gjelder jordens framtid, miljøet og hvordan vi forvalter jordens naturresurser, samt den økonomiske krisen som kan forventes som en konsekvens av denne utviklingen. Vi må lære å begrense oss for å sikre fremtidige generasjoner gode oppvekstvilkår.


WWF rapporterte nylig at i løpet av de siste 40 årene har vi klart å utrydde nær halvparten av alle våre bestander av fisk, pattedyr, amfibier, fugler og reptiler. Nær halvparten av alt dyreliv på jorda. Når får vi dette tilbake? Aldri? Men tilbake midt i trynet kanskje?

Kilde: Artsdatabanken


Vi må lære å begrense oss, og vi må gjøre noe med systemet vi har i dag, hvor store selskaper og andre med makt kan ”kjøpe” seg sannheter og brøyte seg veg av økonomiske årsaker. Vår verden er dessverre styrt av kapitalismen, et system som er avhengig av å være i vekst til en hver tid.

Nå som vi VET at naturen ikke tåler vekstsamfunnet vårt. Hvilken vei tar vi da? Fortsetter de rike og våre politikere å samle mer makt og penger, ødelegge miljø og klima for sine barnebarn. Drite i sin egen genbank og sin fødestue.


Denne Springsteen teksten kan tale for seg selv:
Poor men wanna be rich, rich men wanna be kings,
And a king aint satisfied till he rules everything.


    
Naturen kommer til å tvinge oss til å forandre retning – hvis vi ikke klarer det selv! 
Bålet slukker, og vi rusler hjem gjennom vintereventyret. Det er lettere å gå i gamle spor.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hei!

Håper du vil legge inn en hilsen eller kommentar til meg.
Har du en bloggkonto må du velge identitet for å legge inn en kommentar. Men det er enkelt uten også, kryss bare av for anonym når du skal legge inn kommentaren din.

Kjartan