fredag 1. juli 2016

State of the world

En regndag i juni fikk vi tid til å rydde litt i bøker og andre ting som huset blir fylt opp med. En slik ettermiddag ble vi sittende med Worldwatch Institute sin rapport "Jordens tilstand", fra år 2000.


Den uavhengige forsknings- og informasjonsorganisasjonen har som hovedmål å dokumentere løsninger for hvordan vi kan skape en bærekraftig, miljøvennlig økonomi.

Jordens tilstand er organisasjonens årlige rapport basert på resultater fra instituttets prisbelønte forskere.


I denne 16 år gamle boken slåes det fast følgende: "Det finnes ingen gylden middelvei. Utfordringen er enten å bygge opp en økonomi som er bærekraftig, eller klare seg med den ikke-bærekraftige økonomien vi har til den går under"

På en eller annen måte må valget taes i vår generasjon, og det vil påvirke alt liv på jorden i kommende generasjoner. 


Men mennesker er ikke så smarte som navnet skal tilsi (homo sapiens = den kloke apen). 

Vi handler som det meste av naturen stort sett ut i fra kortsiktige behov og begrenser oss sjelden - om vi ikke må det. Vi er biologisk utviklet for å leve i små grupper med oversiktlige omgivelser - i en uendelig verden. Som beveren er vi programmert til å finne ei ny elv når bjørka er spist opp.

Vårt problem i dag er at vi står ved nye og ukjente grenser, vi har blitt så mange at det ikke finnes nok upløyd mark "bortenfor" lenger. Vårt problem er at så få forstår at vi ikke er bevere, virus eller dårlige dataprogrammer som må følge samme mønster.


Det er ikke ondskap som har ført mennesket til det stupet det nå står på, men heller vår grenseløse tørst etter å vite, fatte, plukke fra hverandre og nyttiggjøre oss alt vi kommer over uten å tenke over konsekvensene.

Det politiske systemet ser ikke ut til å ta inn over seg alvoret som til stadighet blir repetert. Verdens regjeringer er langt ifra i rute i å oppfylle løftene om å stoppe tap av naturmangfold. Den globale økonomien tar fortsatt svært lite hensyn til hvor viktig det nå er å reversere den biologiske utarmingen av planeten. Så hvem kan endre denne ødeleggende utviklingen?

Jordens tilstand 2000 slutter på denne måten:
"For 30 år siden gav fotografier av Jorden tatt fra Apollo-ekspedisjonene i verdensrommet et uutslettelig inntrykk av at planeten vår, som er oppdelt av politiske grenser, er forent av økologiske systemer. Disse fotografiene inspirerte til den første "earth day", som i sin tur motiverte utallige land til å vedta miljø-lover og etablere miljødepartement."


Ødeleggelser i naturen fører til at helhet blir brutt. Goethe sa at når man først har krysset en grense så kan man aldri gå tilbake og være den sammen. En setning med mange sider, og noe å tenke over for oss alle!

(Bildene viser Hettemåke, bever, storlom og hjort fra den trønderske naturen i juni 2016)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hei!

Håper du vil legge inn en hilsen eller kommentar til meg.
Har du en bloggkonto må du velge identitet for å legge inn en kommentar. Men det er enkelt uten også, kryss bare av for anonym når du skal legge inn kommentaren din.

Kjartan