torsdag 3. mars 2016

Grønnvasking

Det pågår for tiden en omfattende grønnvasking av ødeleggende naturinngrep. Konsulentselskaper og korrupt forskning brukes for å fortsette galskapen som kalles økonomisk vekst. Det sprenges og legges asfalt over blomster og lyng, gjennom skog og fjell, mens det største miljøproblemet på jorda egentlig er tap av natur.Vi må ikke tro at å bygge ut naturen på noen måte vil redde den, at å drepe naturen med gift vil gi oss ei bærekraftig framtid. Vi må ikke glemme at vår rett til en intakt natur er grunnlovsfestet i Norge.

Dette står det i §112:
Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Vi har faktisk rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og virkninger av planlagte inngrep. Og hva med de langsiktige virkningene av veiutbygginger, kraftutbygginger, sprøytemidler, giftbruk, matprodusentenes industrielle herjinger i fjord og jord? Det er mange store tema å ta tak i med denne paragrafen som ledende for oss alle.For kan vi egentlig stole på at de selskapene som et utbyggerselskap betaler for å kartlegge natur, kommer opp med realistiske og nøytrale kartlegginger? Eller er det grunn til å tro at de blir farget av hvem som betaler? Miljødirektoratet kom høsten 2015 med krass kritikk av den norske konsesjons praksisen. Utbyggere får i alt for stor grad styre utredningene.

Det står i grunnloven vår at naturens ressurser SKAL disponeres langsiktig - ikke utifra et kortsiktig ønske om å tjene penger.Det står i dag 4438 arter på den norske rødlista. 1235 av disse er klassifisert som nært truet. Fjellrev, ulv og lomvi er noen av artene som er kritisk truet.

Arealendringer og ødeleggelser av artenes leveområder er den viktigste årsaken til at arter kommer på rødlista og dør ut i Norge. Likevel fortsetter oppsplittingen og ødeleggelsen av nye viktige naturområder i en enorm fart. Nå kalles ødeleggelsene altså for GRØNNE - hvis det er snakk om utbygging av vindkraft, småkraftverk eller andre fornybare energikilder. De eneste sikre måtene å få ned utslipp av CO2 på er som kjent fortsatt å slippe ut mindre. Ikke å ødelegge enda mer natur.Vi har en rett til et sunt miljø - alle vi som bor i Norge - og ikke bare arten homo sapiens. For vi er alle en del av et større hele.

Kjære naturelsker, vær oppmerksom. Uansett hvilke biologiske, naturlige, grønne ord som brukes så kan det aldri rettferdiggjøre nok et inngrep i naturen. Stopp grønnvasking av naturødeleggelse!

2 kommentarer:

  1. Gode viktige ord. Problemet er at ingen med "makt" tør å være enig med deg Kjatan. Alle med noe vett skjønner at det bare er strake veien mot det totale kollaps for mennesket. Men la oss håpe kloke menneske får mere makt. Olem

    SvarSlett
  2. Det er vel litt for mye for de fleste å begynne dette oppryddingsarbeidet. Det er enklere å snu ryggen til, lukke døra og skyve det under teppet. Det er vakrere å se solnedgangen på havet. Det er jeg den første til å innrømme, men vi får håpe som du skriver... at det finnes driftigere mennesker som ønsker seg makt av andre grunner enn makta og pengene. Vi dreper og ødelegger gjennom krig og henrettelser, men også hver gang vi lukker øynene til maktmisbruk og lidelse rundt om.

    SvarSlett

Hei!

Håper du vil legge inn en hilsen eller kommentar til meg.
Har du en bloggkonto må du velge identitet for å legge inn en kommentar. Men det er enkelt uten også, kryss bare av for anonym når du skal legge inn kommentaren din.

Kjartan